Sabtu, 24 Juli 2010

Jaipongan


JAIPONGAN

Jaipongan adalah sebuah genre seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Perhatiannya pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah Ketuk Tilu menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada Kliningan/Bajidoran atau Ketuk Tilu. Gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak mincid dari beberapa kesenian di atas cukup memiliki inspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang kini dikenal dengan nama Jaipongan. Karya Jaipongan pertama yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah tari "Daun Pulus Keser Bojong" dan "Rendeng Bojong" yang keduanya merupakan jenis tari putri dan tari berpasangan (putra dan putri). Dari tarian itu muncul beberapa nama penari Jaipongan yang handal seperti Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali, dan Pepen Dedi Kurniadi. Awal kemunculan tarian tersebut sempat menjadi perbincangan, yang isu sentralnya adalah gerakan yang erotis dan vulgar. Namun dari ekspos beberapa media cetak, nama Gugum Gumbira mulai dikenal masyarakat, apalagi setelah tari Jaipongan pada tahun 1980 dipentaskan di TVRI stasiun pusat Jakarta. Dampak dari kepopuleran tersebut lebih meningkatkan frekuensi pertunjukan, baik di media televisi, hajatan maupun perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan pemerintah.
Kehadiran Jaipongan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap para penggiat seni tari untuk lebih aktif lagi menggali jenis tarian rakyat yang sebelumnya kurang perhatian. Dengan munculnya tari Jaipongan, dimanfaatkan oleh para penggiat seni tari untuk menyelenggarakan kursus-kursus tari Jaipongan, dimanfaatkan pula oleh pengusaha pub-pub malam sebagai pemikat tamu undangan, dimana perkembangan lebih lanjut peluang usaha semacam ini dibentuk oleh para penggiat tari sebagai usaha pemberdayaan ekonomi dengan nama Sanggar Tari atau grup-grup di beberapa daerah wilayah Jawa Barat, misalnya di Subang dengan Jaipongan gaya "kaleran" .

Selasa, 20 Juli 2010

Wabah

Mimiti teu aya saurang ogé di imah kulawarga gedé éta anu terus terang. Masing-masingna mendem pangalaman ahéng anu dirasakeuna sarta curiga ka anu séjén. Masing-masingna ngan nanya dina haté, “Kaambeu naon ieu?” Tuluy kaayaan éta ngaronjat jadi haréwos antara “jumplukan” dina kulawarga gedé éta. Aki haharéwosan jeung nini. “aya anu kaaambeu teu , ni?”

“Enya. kaambeu ahéng anu teu biasa!” jawab nini.
“Saha atuh anu ngaluarkeun ambeu ahéng teu biasa ieu?”

“Meureun anak anjeun.”
“Tacan tangtu; kaci jadi incu anjeun!”

“Atawa salah saurang anu babantu di urang.

”Bapana nga haréwos kalayan ibu. “Ibu, kaambeu naonnya ieu?”

“Enya. Ambeu ahéng anu teu biasa!” jawab ibu.
“Saha atuh anu ngaluarkeun ambeu ahéng teu biasa ieu téh?”

“Meureun indung didinya.”
“Tacan tangtu; kaci jadi minantu anjeun.”
“Atawa salah saurang anu babantu di urang.”

Kitu para minantu ogé haharéwosan jeung pamajikan atawa salaki séwang-séwangan. Barudak ngaharéwos. Anu babantu ogébe silih haréwos . Saterusna kaayaan ngembang jad silih haréwos saliwat “jumplukan”. Aki ngaharéwos kalayan Bapa atawa minantu lalaki atawa anu babantu lalaki. Nini ngaharéwos kalayan ibu atawa minantu awéwé atawa anu babantu awéwé. Para minantu ngaharéwos jeung kolot séwang-séwangan. Ibu ngaharéwos jeung anak awéwéna atawa minantu awéwéna atawa anu babantu awéwé. Bapa silih haréwos jeung anak laki-lakina atawa minantu laki-lakina atawa pembantu lalaki. Pamustunganana kabéhanana silih haréwos kalayan kabéhanana.

Ambeu ahéng teu sedep anu mula-mula dikira ngan kaambeu ku masing-masing éta beuki jadi masalah, sabot haréwos ngembang jadi silih curiga antara maranéhanana. Sumawona saban poé sok nambahan waé anggota kulawarga anu jelas nutupan irungna lamun keur ngariung. Pamustunganana sanggeus kabéhanana nutupan irung unggal ngariung, maranéhanana ogé sadar yén tétéla kabéhanana ngambeu anu ahéng teu sedep éta.

Maranéhanana ogé ngayakeun pasamoan husus pikeun ngomongkeun masalah anu ngaréwong katenangan kulawarga gedé éta. Masing-masingna euweuh anu daék ngaku yén dirina nyaéta asal ti ambeu ahéng teu sedep éta. Unggal nuduh anu lainlah asal ambeu ahéng teu sedep éta.

Pikeun nyingkahan pipaséaeun sarta ambéh obrolan henteu ngalaman deadlock, mangka pikeun samentara fokus obrolan dipindahkeun ka nganalisa waé naha mecenghul ambeu ahéng teu sedep éta.

Alhasil, dipibanda kacindekan anu diluyuan babarengan yén ambeu éta timbul alatan kurangna perhatian kana kaberesihan. Ku alatan éta dipegatkeun ambéh kabéh anggota kulawarga ngaronjatkeun pangjagaan kaberesihan; boh kaberesihan diri boh lingkungan. Sajaba anu babantu, kabéh anggota kulawarga diwajibkeun pikeun milu ngajaga kaberesihan imah sarta halaman. Saban poé, unggal miboga jadwal kerja bhakti sorangan. Aya anu tanggung jawab ngajaga kaberesihan kamar saré, rohang sémah, rohang dahar, pawon, kamar mandi, sarta saterusna. Runtah henteu kaci dipiceun di sambarang tempat. Numpuk atawa ngeueum pakéan kotor teu meunang pisan.

Ogé diluyuan pikeun ngawangun sawatara kamar mandi anyar. Tujuanana ambéh teu aya saurang ogé anggota kulawarga anu henteu mandi jeung ékol kedul. Saha weruh ambeu éta mecenghul malahan ti maranéhanana anu kedul mandi. Di gigireun / sabeulah éta, kabéh anggota kulawarga kudu maké parfum sarta nyemprot kamar unggal kalayan parfum rohangan. Kabéh barang sarta bahan kadaharan anu ngabalukarkeun ambeu kawas tarasi, lauk asin, jengkol, sarta sajabana dilarang dikonsumsi sarta henteu kaci aya di imah. Saban jengkal taneuh anu bisa ditanem kembang-kembang anu kaangseu seungit kawas mawar, melati, kananga, sarta sajabana.

Sabot saterusna sagala usaha éta tétéla henteu ngahasilkeun sarta malahan kaambeu ahéng teu sedep éta beuki nyeureud, mangka maranéhanana nyatujuan pikeun raraméan mariksakeun diri. Boa-boa aya hiji jalma atawa komo sawatara urang di antara maranéhanana anu boga hiji hal panyakit. Maranéhanana percaya aya sawatara panyakit anu bisa ngabalukarkeun ambeu kawas nyeri huntu, nyeri lambung, paru-paru, sarta sajabana. Munggaran maranéhanana datang ka puskesmas sarta hiji - hiji maranéhanana dipariksa. Tétéla kabéh dokter puskesmas anu mariksa maranéhanana nyatakeun yén maranéhanana kabéh cageur. Teu aya saurang ogé anu boga hiji hal panyakit. Teu sugema jeung pamariksaan di puskesmas, maranéhanana ogé ngadatangan dokter-dokter spesialis; mimitian ti spesialis THT, dokter gigi, nepi ka ahli panyakit dalam. Hasilna sarua waé. Kabéh dokter anu mariksa henteu manggihan kalainan naon ogé dina kakabéhanana.

Maranéhanana ngarasa atoh alatan ku kabéh dokter – mimititi dokter puskesmas nepi ka dokter-dokter spesialis– di kota, maranéhanana dinyatakeun cageur. Sahenteuna ambeu ahéng sarta buruk anu sumebar di imah maranéhanana kamungkinan henteu asalna ti panyakit anu maranéhanana . Tapi ieu henteu ngaréngsékeun masalah. Sabab ambeu ahéng teu sedep éta beuki poé malahan beuki nyesek. Maranéhanana ogé ngarembug pikeun ngobrolkeun éta masalah.

“Leuwih hadé urang téang waé jelema singer;” usul aki bari nutupan irung, “saha weruh bisa ngaréngsékeun masalah urang ieu.”
“Paranormal, maksud aki?” ceuk salah saurang minantu bari nutupan irung.

“Paranormal, kiai, dukun, atawa naon istilahna; pokona anu bisa nempo hal-hal anu gaib.”
“Enya, éta ideu alus,” kecap Bapa bari nutupan irung ngarojong ideu aki, “Boa-boa ambeu ahéng teu sedep ieu memang asalna ti makhluk halus anu henteu katémbong ku panon.”

“Memang meujeuhna urang nyoba,” timpal ibu bari nutupan irung, “jelema gede sarta pajabat luhur waé datang ka “jelema singer” pikeun kapentingan pribadi, sumawona urang anu miboga masalah kawas ieu.”

Ringkes kecap pamustunganana maranéhanana ramé-ramé ngadatangan saurang anu kaceluk “singer”. “Jelema singer” éta miboga loba panggero. Aya anu nyebutna Eyang, Kiai, atawa Ki waé. Maranéhanana ngagampangkeun. Tétéla pasien “jelema singer” éta laér ngaleuwihan pasien dokter-dokter spesialis anu geus kumaranéhanana didatangan. Maranéhanana kudu ngantri saminggu lilana, kakara bisa papanggih “jelema singer” éta. Kitu asup rohang prakték sang Eyang atawa sang Kiai atawa sang Ki, maranéhanana pohara reuwasna. Kaambeu ku maranéhanana ambeu anu rongkah buruk. Beuki deukeut maranéhanana kalayan si “jelema singer” éta, beuki dahsyat ambeu burukna nyolok irung-irung maranéhanana. Padahal maranéhanana geus nutupanana kalayan sarupaning masker husus. Sawatara di antara maranéhanana geus aya anu bener-bener kapidara. Maranéhanana ogé malik katuhu. Ngabolaykeun niat maranéhanana konsultasi kalayan dukun anu tétéla leuwih buruk ambeuna batan maranéhanana éta.

Kaluar ti rohang prakték, maranéhanana kakara nyadar yén kabéh pasien anu nungguan giliran tétéla maké masker. Ogé sabot maranéhanana kaluar ti imah dukun maranéhanana anyar yén kabéh jelema anu maranéhanana panggih di jalan, tétéla maké masker.

Meureun alatan sawatara poé ieu sakumna perhatian maranéhanana kasita ku problem ambeu di laki-rabi maranéhanana sorangan, maranéhanana henteu sempet nengetan dunya di luar maranéhanana. Mangka sabot maranéhanana geus ampir pegat asa dina usaha néangan pokok problem kasebut, kakara maranéhanana maca deui koran, nempo TV, sarta ngaregepkeun radio kawas kabiasaan maranéhanana anu enggeus-enggeus. Sarta maranéhanana ogé karénjageun. Ti siaran TV anu maranéhanana tongton, koran-koran anu maranéhanana baca, sarta radio anu maranéhanana déngékeun saterusna, maranéhanana jadi weruh yén ambeu ahéng teu sedep anu beuki poé beuki nyeureud éta tétéla geus ngawabah di nagarina.

Wabah ambeu anu teu écés asal asalna éta jadi warta nasional. Sumawona sanggeus loba korban saban poé sarta jumlahna terus ngaronjat. Ulasan-ulasan cerdik pinter ti sagala rupa golongan ditayangkeun di kabéh saluran TV, diudarakeun ngaliwatan radio-radio, sarta minuhan lajur-lajur koran sarta majalah. Ambeu ahéng teu sedep éta disorot ti sagala rupa sudut ku sagala rupa pakar sagala rupa disiplin. Para ahli kadokteran, ajengan, aktivis LSM, pembela HAM, paranormal, budayawan, nepi ka pulitisi, nepikeun pamadeganana ti panempo séwang-séwangan. Maranéhanana kabéh –seperti halna kulawarga gedé urang– curiga loba pihak minangka asal ambeu ahéng teu sedep éta. Tapi –saperti kulawarga gedé urang–tak aya saurang ogé di antara maranéhanana anu curigai dirina sorangan.

Nepi ka carita ieu ditulis, misteri wabah ambeu ahéng teu sedep éta tacan aya solusina. Tapi kasampak geus henteu ngahumadeuarkeun warga nagari –kaasup kulawarga gedé éta– deui. Alatan maranéhanana kabéh geus biasa sarta jadi kebal. Komo masker panutup irung ogé maranéhanana teu merlukeunana deui. Kahirupan maranéhanana dijalanan sacara wajar kawas dawam jeung rasa aman tanpa kaganggu.(KF)


disadur ti garut

Selasa, 06 Juli 2010

TIPS USAHA TOKO & BENGKEL MOTOR

Jumlah sepeda motor tumbuh luar biasa, yang tentunya diikuti dengan pertumbuhan kebutuhan onderdil, variasi dan jasa bengkelnya. Usaha ini bersifat jangka panjang. Secara produk tidak ada ruginya, karena tidak membusuk dan masa berlakunya sangat lama.

1. USAHA KELILINGAN/SALES

Keunggulan Produk

Onderdil dan variasi sepeda motor yang kami tawarkan bukan yang harganya mahal dan keuntungannya tipis, tapi produk yang kami pilihkan adalah yang :
- harganya sangat murah
- mutunya sudah teruji di pasaran
- mudah dijual, karena banyak konsumen tidak mampu atau tidak mau membeli onderdil dan variasi yang mahal
- mempunyai keuntungan tinggi rata-rata 40 %, bahkan beberapa item bisa untung lebih dari 100%
- bisa dijual secara tunai

Sistem Kerjasama

Sistem kerjasamanya adalah KEMITRAAN. Mitra kulakan barang pada kami, akan tetapi statusnya tidak beli putus. Mitra masih bisa melakukan penukaran barang, apabila ada barang yang kurang laku, sejauh barang tersebut tidak rusak.


Bimbingan

Kami pun bersedia untuk membimbing mitra secara rinci, setiap saat dan secara berkesinambungan sampai dengan mitra bisa berusaha dengan lancar. Bimbingan tersebut antara lain :
- pengenalan barang
- tata cara menjual
- sistem administrasi barang dan keuangan
- sistem bagi hasil apabila mitra merekrut Salesman
- hal-hal lain yang diperlukan

Modal

Tidak perlu modal besar untuk memulai usaha Kelilingan/Sales Onderdil & Variasi yaitu hanya Rp 2 juta, tapi potensi keuntungannnya sangat besar bisa mencapai Rp 1 juta per bulan. Modal tersebut dipakai untuk kulakan barang dan membeli perangkat untuk keperluan 1 Salesman yang pakai sepeda motor.

Apabila stok sudah menipis, maka mitra kulakan lagi pada kami lewat SMS, email atau fax, sedangkan pembayarannya bisa lewat transfer.

Cara Pemasaran

Cara memasarkannya adalah barang dijajakan ke bengkel2/toko2 utamanya yang terletak bukan di jalan-jalan protokol, tapi sebaiknya yang berada di pinggir-pinggir kota. Bisa mitra sendiri yang menjajakan atau mitra merekrut Salesman dengan sistem bagi hasil.

Setiap mitra akan diberi satu wilayah pemasaran sesuai kesepakatan. Hal ini untuk menghindari perebutan pasar antar mitra. Dalam satu kota/kabupaten bisa digarap oleh 3 Salesman yang pakai sepeda motor. Sedangkan apabila Salesman pakai mobil, maka pemasarannya bisa sampai ke luar kota.

Potensi Keuntungan

Berdasarkan pengalaman kami, perhitungan potensi hasil penjualan dan keuntungannnya adalah :

1. Salesman pakai motor :
- Rata-rata penjualan = Rp 200.000/hari
- Keuntungan kotor 40 % = Rp 80.000/hari
- Biaya operasional Salesman = Rp 10.000/hari
- Keuntungan bersih = Rp 70.000 x 25 hari = Rp 1.750.000/bulan
Kalau mitra menggunakan Salesman, maka 40% keuntungan bersih untuk Salesman dan 60% keuntungannya untuk mitra (catatan : sepeda motor milik Salesman)

2. Salesman Pakai Mobil :
- Rata-rata penjualan = Rp 450.000/hari
- Keuntungan kotor 40% = Rp 180.000/hari
- Biaya operasional Salesman = Rp 25.000/hari
- Keuntungan bersih = Rp 155.000 x 25 hari = Rp 3.875.000/bulan
(hasilnya lebih besar karena jumlah barang yang dibawa lebih banyak).
Kalau mitra menggunakan Salesman, maka 30% keuntungan bersihnya untuk Salesman dan 70% nya untuk mitra. (Catatan : mobil milik mitra). Nilai barang yang dibawa dalam 1 mobil bisa mencapai Rp 5.000.000,-.

2. TOKO ONDERDIL, VARIASI & BENGKEL

Modal

Modal yang dibutuhkan untuk membuka Toko & Bengkel sekitar Rp 15 juta (di luar tempat). Rp 5 juta digunakan untuk membeli sarana bengkel (etalase, rak, kompresor, peralatan mekanik, dll.). Rp 10 juta digunakan untuk kulakan onderdil dan variasi.

Suplai Barang

Onderdil dan variasi akan kami suplai yang meliputi barang2 Starparts, AHM, Aspira, Indoparts, oli, ban, busi, dll. (dengan harga grosir). Sistem pembeliannya tunai tetapi tidak beli putus, karena barang2 yang kurang laku dapat ditukar, asalkan barang tersebut tidak rusak.

Bimbingan

Kami bersedia membimbing mitra antara lain dalam hal :
- pengelolaan barang dan keuangan
- penataan toko beserta cara-cara promosi yang efektif agar toko mitra cepat maju
- membantu mencarikan mekanik bersertifikat
- melaksanakan training SDM
- dan hal-hal lain yang diperlukan

Potensi Keuntungan
Investasi :
- Sarana = Rp 5.000.000
- Kulakan onderdil dan variasi = Rp 10.000.000

Biaya per bulan
- Sewa tempat = Rp 5.000.000/th = Rp 417.000/bln
- Biaya Listrik, Telp, air, dll. = Rp 200.000/bln
- Gaji 1 orang mekanik = Rp 400.000/bln
Total Biaya per bulan = Rp 1.017.000/bln

Pendapatan per bulan :
- Penjualan onderdil dan variasi = Rp 7.500.000/bln
- Pendapatan jasa bengkel = Rp 1.500.000/bln
- Keuntungan dari onderdil (40%) = Rp 3.000.000/bln
- Keuntungan dari jasa bengkel (50%) = Rp 750.000/bln
Keuntungan bersih = Rp 3.750.000 – Rp Rp 1.017.000 = Rp 2.733.000/bln
Apabila semakin ramai, maka jumlah mekanik bisa ditambah, sehingga pendapatan pun akan semakin meningkat.

3. USAHA GABUNGAN

Apabila mitra sudah menjalankan usaha Kelilingan/Sales, sebaiknya juga merencanakan untuk membuka Toko & Bengkel, karena sayang apabila stok yang dipunyai hanya ditempatkan di rumah, lebih baik sekalian dipajang di toko dan dilengkapi dengan bengkel.

Sebaliknya bagi mitra yang menjalankan usaha Toko & Bengkel, sebaiknya juga diikuti dengan usaha Kelilingan/Sales onderdil dan variasi, karena hal ini jelas akan meningkatkan pendapatan.

Demikian kami sampaikan, apabila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan hubungi kami lewat telpon, SMS atau email. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kami tunggu kabar baik selanjutnya.


Salam Sukses !
Muh.Isnaini_08139001405
MURAH MOTOR Jl. Raya Ungaran Gunungpati Km 2 Kab. Semarang.
www.murahmotor.wordpress.com

TETAP PRODUKTIF DI MASA SULIT

Ilmu akan menjaga kita, sementara uang belum tentu dapat menjaga kita, itulah pesan orang tua kita dulu. Entah apapun keahlian itu, yang jelas Anda harus memilikinya. Anda akan lebih berguna dan dihargai oleh masyarakat karena memiliki keahlian.

Sebagai sebuah contoh sederhana, seandainya Anda menguasai bidang komputer maka Anda dapat memberdayakan kemampuan dan keahlian Anda itu, tidak saja untuk dapat bertahan, tetapi mungkin sebagai peluang usaha permanen yang dapat Anda kembangkan dan malahan dapat Anda wariskan kepada anak-cucu kelak. Kenapa tidak? Namun paling tidak, Anda tidak akan menjadi beban siapa pun, apalagi mengharapkan bantuan dari negara seperti saat krisis tahun 1998 menerpa, dimana pemerintah terpaksa membuat kebijakan Jaring Pengaman Sosial yang seperti kita semua sudah tahu, ujung-ujungnya jadi sumber korupsi orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Okelah bila sekarang ini Anda hanya berpikir menjadikan peluang tersebut sebatas untuk dapat bertahan dan agar tetap produktif sembari mencari peluang berkarir di salah satu perusahaan yang Anda pikir cocok bagi minat dan keahlian yang Anda miliki. Peluang yang dapat Anda lakukan berdasarkan kemampuan Anda dalam bidang komputer tersebut adalah dengan memberikan les privat ke berbagai sekolah, institusi, perusahaan atau individual. Kemampuan Anda dalam suatu mata pelajaran tertentu juga dapat Anda manfaatkan. Apalagi Anda menguasai suatu mata pelajaran yang secara umum dianggap sulit. Itu juga sebuah peluang dan kesempatan. Menjadi tentor mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, music, computer dan Bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Silahkan dipelajari dan buka lagi buku pelajaran waktu sekolah dulu. Menjadi tentor juga tidak banyak memerlukan modal. Yang paling krusial untuk Anda miliki adalah alat komunikasi yang dapat dihubungi dimanapun Anda sedang berada. Selain itu, Anda tentu harus mempersiapkan silabus dan mungkin juga kurikulum sesuai dengan kebutuhan para pelanggan Anda.

Lalu bagaimana cara menjaring para pelanggan? Mungkin ada baiknya untuk menghubungi beberapa kenalan Anda baik dari masa sekolah/kuliah dulu, membuat blog dan memasang iklan disana, memasang iklan di sebuah harian surat kabar tertentu. Sebar brosur ke sekolahan, institusi, atau perusahaan. Anda dapat juga memasang pamflet di toko, warung makan, dinding pengumuman umum, dan sebagainya. Ciptakan sebuah kebutuhan, orang tidak akan butuh jika Anda tidak mengiklankannya.

Bila Anda mendapat respon yang bagus, bukan tidak mungkin Anda akan dapat memberikan peluang usaha bagi rekan-rekan Anda yang juga tengah mengalami masalah yang sama dengan Anda. Untuk itu, ciptakanlah network sehingga akan sangat menguntungkan bagi Anda dan rekan-rekan Anda. Contoh sederhananya begini, seandainya Anda diminta untuk memberi pelajaran di jam yang bentrok dengan jadwal Anda, maka Anda bisa mengoperkannya kepada rekan yang available saat itu. Dengan demikian, dengan kesepakatan terlebih dahulu tentunya, Anda bisa mendapatkan fee dari rekan Anda tersebut. Itu artinya sebagai sebuah kerjasama saling menguntungkan atau semacam simbiosis mutualisme seperti istilah dalam bidang Biologi itu. Namun akan lebih bagus bila berpikir seperti ini; ingat sebuah pesan bijak; tuailah apa yang Anda tanam.

Bila Anda memiliki network yang tidak hanya menguasai bidang pengajaran yang serupa dengan keterampilan yang Anda kuasai, maka Anda bisa juga mendapatkan keuntungan dari hal demikian. Apa pasal? Sederhananya begini, bila Anda tidak memiliki keterampilan berbahasa Perancis, sementara Anda mengenal seseorang yang mampu menguasai keterampilan tersebut, maka Anda bisa menempatkannya di media brosur yang Anda sebarkan tadi. Sekali lagi tentunya dengan konfirmasi terlebih dahulu dengan rekan kerja Anda itu. Jadi sewaktu-waktu ada yang membutuhkan tentor bahasa Perancis, Anda dapat melemparkannya kepada rekan Anda itu.

Usaha kursus privat ini lebih menitikberatkan pada kepercayaan diri Anda untuk senantiasa tampil meyakinkan sebagai orang yang professional. Pikiran harus tetap terbuka untuk mendapatkan suatu pengalaman dan pengetahuan baru. Layaknya usaha bidang jasa lainnya, maka pelayanan yang Anda berikan adalah segalanya. Ini bisa juga akan menjadi iklan khusus buat Anda karena pelanggan yang puas akan merekomendasikan Anda kepada para kenalan mereka. Selain itu, selalulah ber pikir positif karena dengan itu, Anda akan lancar berkomunikasi dengan para pelanggan Anda.

Jika Anda berniat untuk tetap melanjutkan usaha Anda itu, tentu akan sangat bagus sekali karena Anda akan membuka lapangan kerja bagi sebagian orang. Anda bisa menyewa para professional di bidang masing-masing dan juga memberikan kontribusi pada penerimaan pajak sekecil apa pun itu. Usaha Anda itu pun harus didaftarkan perizinannya pada Departemen terkait.

Itulah salah satu peluang yang dapat Anda lakukan agar dapat bertahan atau memiliki usaha sampingan di saat krisis yang sepertinya masih betah menaungi negara tercinta ini. Ada banyak peluang tentunya yang dapat Anda lakukan. Yang pasti, jangan pernah menyerah. Selamat mencoba dan semoga sukses. (nfr)


Sumber: alifahru; kursus privat@isnaini.com

BERANI UNTUK MERINTIS USAHA ?

Banyak para pencari kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi yang diminta oleh perusahaan karena kurangnya bekal keterampilan yang dimiliki. Keadaan bertambah parah saat krisis global mulai menghantam perekonomian di negara kita. Dampak krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu pun masih sangat terasa ditambah lagi dengan tambahan krisis yang dipicu oleh krisis financial yang melanda negara “paman Sam” akibat kesalahan pengelolaan kredit perumahan itu.

Sementara bagi mereka yang bekerja pun banyak mengalami stagnasi karena berbagai sebab. Juga mungkin pekerjaan yang dijalaninya bukan didasarkan atas faktor kesukaan alias hanya demi untuk mendapatkan pekerjaan saja. Sekarang ini banyak para pekerja atau karyawan yang bekerja asalkan diterima bekerja dan mau menerima bayaran yang relative kecil yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang justeru semakin hari kian bertambah. Akibatnya besar pasak dari pada tiang. Ini tentu akan mempersusah diri saja, Lalu kenapa tidak memilih jalur wirausaha saja sebagai solusi?

Menentukan bidang usaha yang akan Anda tekuni, tentunya Anda harus mempertimbangkan bidang usaha yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan pribadi Anda. Memang banyak orang berkhayal untuk menjadi wirausahawan sukses. Namun bagaimana bisa bicara sukses, kalau dalam memulai saja Anda masih mengalami ketakutan? Ya, ketakutan untuk mengambil resiko dan ketidakpastian tentang masa depan telah menjadi hambatan banyak orang untuk tidak berpindah kwadran dan berkecimpung menjadi seorang usahawan.
Tanpa disadari, banyak orang menyalahkan faktor danalah yang selalu menjadi kambing hitam. Sebenarnya, modal untuk menjadi seorang wirausahawan bukan hanya bergantung pada faktor dana saja tetapi juga pada berbagai keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis usaha yang dipilih, ditambah oleh faktor keberuntungan yang hanya sepersekian persen saja.
Kontrol diri dan sesuaikan gambaran bisnis ideal seperti apa yang ingin Anda tekuni!

Banyak orang yang menunda-nunda berbisnis karena ide bisnisnya tidak dapat diwujudkan, berbagai alasan seperti karena modal tidak mencukupi, tidak sesuai dengan bidang keahlian atau malu karena peluang bisnis yang ada sekarang hanya sekedar bisnis ecek-ecek, tidak keren, dan sebagainya. Mereka menunggu keajaiban yang tidak kunjung datang sehingga mereka memilih mengabaikan peluang usaha yang telah ada dimana menurut mereka keuntungannya kecil dan tidak menarik, mereka berkhayal untuk mengembangkan bisnis besar atau memperoleh proyek besar tanpa didukung asset dan fasilitas penunjang yang diperlukan.

Sebaiknya Anda mulai dengan hal-hal yang Anda mampu untuk mengerjakannya sekarang juga, meskipun Anda merasa peluang bisnis yang ada saat ini kurang menarik namun bersabarlah, boleh jadi suatu hari Anda akan menemukan peluang bisnis baru yang lebih baik dengan sarana bisnis pertama yang telah Anda rintis. Bisa jadi Anda akan menemukan partner bisnis atau pemodal besar yang bersimpati kepada Anda karena kejujuran dan kualitas kerja Anda sekarang. Jalani dulu apa adanya, just do it! Anda tidak akan pernah tahu kalau Anda tidak pernah mencoba.

Apa sih kewirausahaan itu? Sebelum istilah wirausaha menjadi begitu populer seperti sekarang ini, dulu sering kita dengar istilah wiraswasta. Kata wiraswasta berasal dari Wira yang berarti utama, gagah, berani, luhur, teladan atau pejuang. Swa berarti sendiri dan Sta berarti berdiri. Jadi wiraswasta (entrepreneur) berarti pejuang yang utama, gagah, luhur, berani dan layak menjadi teladan dalam bidang usaha dengan landasan berdiri diatas kaki sendiri.

Definisi kewirausahaan memang banyak dibuat oleh para ahli, tetapi mereka melihat dari perspektifnya masing-masing. Agar pengertian kewirausahaan dapat diterapkan sesuai dengan lingkungan negara kita, maka telah disepakati definisinya sebagai berikut ini.
Kewirausahaan adalah kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai dan prinsip serta sikap, kuat, seni, dan tindakan nyata yang sangat perlu, tepat dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah pada pelayanan terbaik kepada langganan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat, bangsa dan negara.
Menjalani profesi sebagai seorang wirausahawan juga merupakan perbuatan yang dapat membantu negara bila usaha yang dilakukan fair, memenuhi prosedur, memberikan devisa bagi negara dari sektor penerimaan pajak, dan juga dapat memberikan banyak kesempatan kerja bagi orang banyak.

Selanjutnya definisi kewirausahaan yang telah disepakati tersebut akan lebih jelas jika dilengkapi dengan kualifikasi wirausahawan itu sendiri. Berdasarkan kualifikasi seseorang, wirausahawan dibedakan menjadi tiga yakni wirausahawan andal, wirausahawan tangguh, wirausahawan unggul.
Dengan mengetahui gambaran seorang wirausahawan sukses, Anda dapat mengetahui mengenai kepribadian yang anda miliki, apakah Anda potensial untuk menjadi wirausahawan atau Anda harus banyak belajar untuk merubah dan meningkatkan kepribadian Anda.
Bagaimana mencocokkan usaha dengan type diri kita?
Sebelum memilih usaha yang cocok buat Anda, sebaiknya cobalah melakukan penilaian atas diri Anda sendiri terlebih dahulu secara jujur yang meliputi;
1. Kemampuan dan pengalaman actual
2. Waktu dan kesempatan yang tersedia
3. Evaluasi kemampuan manajemen
4. Mencari mitra usaha yang sesuai
5. Perlu tidaknya membentuk badan usaha
6. Bagaimana mencari sumber dana

Apa yang harus dilakukan sebelum memulai usaha?
Jika anda sudah mempunyai pilihan usaha, jangan langsung begitu saja menanamkan modal Anda sepenuhnya. Lebih baik alokasikan modal dana Anda secara bijak just in case sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Jadi bila hal tersebut benar-benar terjadi maka Anda masih memiliki “pelapis” untuk meneruskan usaha Anda itu. Maka sebelum suatu usaha dimulai Anda haruslah terlebih dahulu secara cermat melakukan hal-hal berikut:

• Membuat Business Plan
• Tanyakan ahlinya mengenai usaha yang akan anda lakukan, Sering-seringlah untuk menggali info-info sebanyak mungkin dari forum-forum seperti yang terdapat di internet dan sebagainya
• Lakukan survey terhadap usaha yang sejenis,
• Hubungi pihak Bank, apakah usaha sejenis tersebut masih mendapat dukungan bank,
• Jajaki terhadap lokal konsumen yang ada,
• Siapa-siapa saja pesaing yang akan anda hadapi,
• Survey apakah usaha sejenis sudah jenuh atau menjanjikan,
• Survey bahan baku yang anda perlukan, survey lokasi usaha.
• Mempertajam kejelian intuisi
• Berdoa

Begitu usaha anda berdiri dan anda sudah siap dengan produk atau jasa untuk dijual. Artinya anda sudah masuk ke medan perang. Jika Anda sudah memiliki usaha bukan berarti Anda langsung didatangi oleh para pelanggan. Untuk alasan itu, hal yang perlu Anda lakukan sekarang adalah untuk memberitahukan kepada khlayak tentang usaha dan keberadaan usaha yang Anda lakukan melalui mulut ke mulut, iklan di berbagai media (tentunya dengan melihat jenis dan besarnya usaha yang Anda jalankan).
Jika Anda telah mampu menarik minat pelanggan, maka selanjutnya upayakan meningkatkan layanan Anda kepada pelanggan Anda tersebut karena mereka dapat Anda jadikan sebagai sarana promosi karena bila yang bersangkutan terkesan dengan layanan Anda maka ia akan secara otomatis memberitahukan kepada para rekan-rekannya. Satu jalur promosi yang gratis bukan? Jadi sudah siapkah Anda untuk terjun dalam bidang kewirausahaan?. (nfr)

Sumber:
www.resep.web.id: peluang usaha Anda ada dimana-mana,
• blog: bintang, setetes ilmu di samudera pengetahuan

TIPS USAHA STUDIO PHOTO MINI

Makin maraknya HP berkamera yang dijual dengan harga murah, menjadikan trend dikalangan remaja, ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan bila kita pandai memanfaatkan momen ini, seperti dengan membuka Studio Photo kecil-kecilan, memanfaatkan komputer, kamera digital poket dan printer photo. Memang saat ini sudah banyak orang yang membuka usaha di bidang ini, tetapi biasanya mereka kurang konsisten, hanya dijadikan sebagai pelengkap di toko yang menjual Pulsa & HP.

Saya sendiri awalnya coba-coba membuka usaha ini tapi setelah 1 tahun berjalan, hasilnya lumayan, saya bisa mendapat keuntungan bersih 1,5 - 2 juta / bulan, saya membuka usaha ini dengan memberi nama GUN’S Photo Studio, yang spesialis menawarkan paket photo hemat yaitu di PHOTO+Cetak 2R hanya 1.000,- dengan trik seperti ini ternyata menarik kalangan menegah bawah, seperti anak-anak, remaja dan orang tua yang ingin mengabadikan photo anaknya, karena harganya murah meriah.

Selain menawarkan paket hemat photo 1.000 dan PAS PHOTO murah, saya juga menerima cetak dari HP, kamera, Flashdisk dll, dan ini juga menarik minat konsumen karena dengan label nama STUDIO PHOTO, terkesan usaha saya ini spesialis dalam mencetak photo, sehingga mereka lebih percaya ketimbang mencetak di konter HP.

Memulai usaha ini tidaklah rumit, anda tinggal belajar sedikit mengoperasikan program photo editing, dengan memberikan variasi / frame pada photo yang akan dicetak.


ANALISIS BISNIS
Modal Kerja
Kertas Photo A4 Rp. 800/lbr + tinta 500/lbr = Rp. 1.300/lbr
Harga Jual
1lbr A4 = 12 lbr ukuran 2R, jadi 12 x 1.000 = Rp. 12.000/lbr
Keuntungan
Rp. 12.000 - Rp. 1.300 = Rp. 10.700/lbr A4


Bagi anda yang tertarik membuka
STUDIO PHOTO MINI

Saya menawarkan Jasa Pelatihan Cara Cepat Mengolah Photo dengan program Corel Draw 12 & Adobe Photoshop CS2
Seharga Rp. 750.000,- / paket

Harga Sudah Termasuk
1. Pelatihan selama 1 minggu di rumah anda*
2. CD Format Ukuran Photo, Contoh Desain, background Photo, Frame Bingkai Photo, Frame
Kalender,.
3. 1 buah Spanduk Full Color Ukuran 2,5 x 0,8 meter
4. 1 buah Banner Full Color Ukuran 1,5 x 0,7 meter
5. Info tempat belanja bahan baku murah

Lihat Photo & Info selengkapnya klik :
http://cetakphoto.blogspot.com/

Hubungi :
Zoni Mazni
Telp : 022-92149233 / 081 809910091
E-mail : zoni_mazni@yahoo.com

TIPS PERSIAPAN MEMULAI SEBUAH BISNIS

Menurut data di US Small Business Administration, lebih dari 50% bisnis /usaha kecil gagal dalam tahun pertama, dan 95% gagal dalam lima tahun pertama. Brian Hazelgren, pengarang “Tactical Entrepreneur” berpendapat bahwa seseorang yang membuka usaha haruslah mempunyai strategi yang solid untuk menangani aspek jangka pendek dari bisnisnya, tetapi juga menjaga fokus masa depan yang cukup demi merencanakan perkembangan bisnisnya. Persiapkanlah semuanya dari awal, agar anda dapat meraih sukses dan mempunyai landasan yang kuat untuk memulai operasi bisnis anda.

Brian telah berpengalaman dalam bidang kewirausahaan, baik pengalaman positif maupun negatif. Belajar dari pengalamannya, dia menyusun tips dan strategi bagi mereka yang akan terjun membuka bisnis dan menjadi wirausahawan. Berikut adalah tips dan strategi tersebut :

Hindari perangkap dalam mengoperasikan suatu bisnis :

- Gunakan mentor. Temukan orang yang berhasil dalam menjalankan suatu bisnis dan sebisa mungkin mintalah nasehatnya / belajar daripadanya.
- Bacalah sebanyak mungkin buku tentang kewirausahaan, marketing, atau perencanaan bisnis. Kumpulkan sebanyak mungkin informasi yang bisa anda dapat.

Suatu kombinasi dari sumber yang berbeda, tersedia untuk memulai bisnis dengan sukses:

- Gunakan alat dan teknologi untuk membantu memulai bisnis anda
- Tentukan orang seperti apa yang anda inginkan sebagai karyawan, dan keahlian apa yang dibutuhkan dari karyawan anda.
- Ikuti perkembangan mengenai praktek-praktek bisnis dan juga apa yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain.
- Lakukan penelitian mengenai pola pembelian dan pola pikir pelanggan.
- Secara terus-menerus, lakukan penelitian terhadap kompetitor.
- Ingatlah mengenai apa yang membuat bisnis anda unik, siapa pembeli/target market anda, siapa kompetitor anda, dan bagaimana strategi distribusi anda.
- Gunakan software untuk membantu menyusun sebuah rencana bisnis (business plan).

Ide-ide yang sangat sederhana juga terbukti sangat membantu :

- Buka account e-mail, dan buatlah situs web
- Kartu nama dan brosur adalah alat yang sederhana tetapi powerful.
- Buatlah strategi marketing dengan mengumpulkan data mengenai pola pembelian target market anda, apa yang mereka suka, apa yang mereka beli, dan dimana mereka membelinya.

Gunakan program promosi untuk menciptakan “unique selling advantage”. Jelaskan mengapa bisnis anda unik. Membuat skema advertising yang benar akan memperjelas bagaimana anda harus menggunakan resource anda.

Rencana bisnis yang solid (solid business plan) diperlukan untuk diberikan pada investor yang potensial. Berikan pada mereka rencana anda, agar mereka dapat membacanya dan kemudian mengerti lebih baik mengenai bisnis anda. Tetaplah fokus, dan yakinkan investor bahwa mereka akan mendapat pengembalian investasi (ROI) yang memuaskan. Rencana bisnis yang disusun dengan baik akan memperbesar peluang anda mendapatkan modal yang anda butuhkan.

Intinya, setiap bisnis bisa sukses dengan determinasi dan rencana aksi yang solid.

PETUNJUK MEMBUAT RENCANA BISNIS

Sebuah rencana bisnis adalah peta dalam menjalankan bisnis anda. Ini adalah rencana yang akan menuntun anda mengenai APA yang akan anda kerjakan, KAPAN dan BAGAIMANA mengerjakannya. Sebuah rencana bisnis juga akan membantu anda dalam melihat lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan anda rintis, siapa saja yang akan menjadi pelanggan anda, dan apa produk atau jasa yang akan anda tawarkan.

Jika anda berencana untuk meminjam dana untuk memulai bisnis anda, entah itu dari bank atau investor, maka anda harus membuat rencana bisnis yang resmi (formal business plan). Rencana bisnis yang resmi akan memberikan summary dari bisnis dan market anda, kemudian akan membahas secara detil tentang produk anda, pelanggan dan pangsa pasar (market), supplier, estimasi keuntungan, analisa persaingan usaha, dan lain-lain. Rencana bisnis resmi ini dapat mencapai 20 halaman dan butuh berbulan-bulan untuk menyelesaikannya.

Di lain pihak, pemilik usaha kecil tidak perlu membuat rencana bisnis resmi untuk memulai usahanya. Seringkali mereka membuat rencana bisnis dalam bentuk catatan saat melakukan brainstorming atau dalam bentuk outline. Untuk memulai, ini sudah cukup.

Hal yang terpenting adalah menulis sebuah rencana. Sering kali pemilik usaha kecil memulai bisnisnya tanpa rencana sama sekali, sehingga ide-ide mereka menjadi kabur dan mereka tidak tahu apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Dengan menulis sebuah rencana, meskipun itu berupa catatan-catatan brainstorming, anda akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai jenis bisnis yang anda inginkan, serta bagaimana bisnis itu harus berkembang sejalan dengan waktu.

Berikut adalah hal-hal yang harus anda pikirkan saat menulis rencana bisnis anda:

1. Usaha apa yang akan anda mulai ? Toko ? Jasa professional ? Website Online ?

2. Apa tujuan dari bisnis anda ? Sebuah bisnis dapat dimulai karena kesenangan belaka, tetapi bila anda ingin mendapat keuntungan, anda harus tahu mengapa anda memulai bisnis anda. Apakah untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari pelanggan ? Atau menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya ?

3. Bagaimana bisnis anda akan menghasilkan uang ? Apakah anda akan menjual produk, dan jika ya apa ? Anda akan mendapat produk itu dari mana ? Pada harga berapa anda akan membeli produk itu dan berapa anda akan menjualnya ?

4. Siapa sajakah yang akan menjadi pelanggan anda ? Mengenal pelanggan anda adalah hal yang utama dalam menulis sebuah rencana bisnis. Jika anda tahu bahwa pelanggan anda adalah mereka dengan penghasilan terbatas, tentu anda tidak bisa menjual produk atau jasa dengan harga jutaan rupiah. Mengetahui siapa pelanggan anda, juga akan membantu dalam menjalankan kegiatan advertising dan marketing anda.

5. Bagaimana anda akan mendapatkan pelanggan tersebut ? Misalnya, apakah anda berencana untuk menelponnya satu persatu, atau anda akan merekrut tim penjualan yang hebat ? Anda harus tahu bagaimana anda akan mendapatkan pelanggan. Jika tidak, bisnis anda tidak akan berkembang.

Tentu saja poin-poin di atas hanyalah langkah dasar dalam membuat sebuah rencana bisnis, akan tetapi poin-poin tersebut adalah yang terpenting.

MERUBAH KELUHAN PELANGGAN MENJADI ASSET ANDA

Berhubungan dengan pelanggan yang marah, akan menyita banyak waktu dan energi. Ini juga menjadi penyebab utama stress dalam bekerja. Untuk dapat menangani kemarahan pelanggan, ada beberapa poin penting yang perlu anda perhatikan.

1. INI BUKAN MASALAH PERSONAL.

Pelanggan yang marah pada anda, bukan karena masalah personal. Mereka marah pada anda, karena anda adalah bagian dari perusahaan yang mereka anggap tidak memberikan pelayanan yang semestinya. Penting untuk anda mengingat hal ini, untuk menjaga agar anda tidak terpancing emosi yang membuat suasana menjadi di luar kendali. Ada baiknya anda mengamati gerak tubuh pelanggan anda. Seseorang yang marah, akan menampilkan gerak tubuh tertentu, seperti gelisah, wajah yang memerah, genggaman yang terkepal, terus menatap atau malah menghindar dari kontak mata, dan lain-lain. Bila anda mengamati tanda-tanda seperti ini, anda dapat mempersiapkan diri saat dia menghampiri anda. Sering situasi menjadi di luar kontrol, karena seseorang bereaksi terlalu cepat terhadap kemarahan sesorang. Ini disebabkan dia tidak menyangka kemarahan pelanggan itu akan terjadi, sehingga dia tidak sempat bersiap. Jika anda melihat seorang pelanggan dengan tanda-tanda kemarahan seperti disebut diatas, persiapkan mental anda dengan selalu mengingat bahwa anda BISA mengontrol situasi dan anda harus mengontrol diri anda. Bila anda ikutan marah, maka anda akan memperburuk situasi.

2. MENGERTI APA YANG SEBENARNYA DIINGINKAN PELANGGAN

Pelanggan yang marah ingin diselesaikan masalahnya. Ini hanya separuh benar. Memang mereka ingin masalahnya ditangani, tetapi mereka juga ingin DIMENGERTI dan DIDENGAR. Mereka ingin menyalurkan kemarahan atau kejengkelannya. Kesalahan yang umum dilakukan adalah langsung memperbaiki masalahnya, tanpa mendengarkan dan berusaha mengerti mengapa pelanggan menjadi marah. Lalu apa yang akan terjadi ? Pelanggan tersebut masih begitu marahnya sehingga tidak mendengarkan penjelasan anda, atau tidak siap untuk bekerjasama membereskan masalah. Jadi kesalahan yang umum adalah terlalu cepat menangani masalah sebelum si pelanggan “siap”. Ini menyebabkan anda harus menjelaskan atau bertanya pertanyaan yang sama berulangkali karena memang si pelanggan tidak siap mendengarkan anda. Dengarkan dan tunjukkan simpati pada pelanggan anda, sebelum anda mulai menangani masalahnya.

3. JANGAN BERSIKAP BIROKRATIS
Dalam menghadapi kemarahan pelanggan, janganlah bersikap kaku/birokratis. Anda harus menunjukkan bahwa anda adalah seseorang yang sedang berusaha semaksimal mungkin menangani masalah mereka. Berbicaralah dengan nada bersahabat. Jangan berbicara secara monoton yang menunjukkan bahwa anda tidak tertarik. Panggillah pelanggan dengan nama, dan perkenalkan diri anda di saat yang tepat. Dengarkan ucapan pelanggan. Ulang kata-katanya, untuk menunjukkan bahwa anda mendengarkan. Akan tetapi jangan menyela ucapan pelanggan sebelum dia selesai. Jangan hanya memberikan jawaban “Ini sudah kebijaksanaan kami”. Anda harus menjelaskan juga mengapa atau apa tujuan kebijaksanaan itu diambil.


Menangani kemarahan dan keluhan pelanggan dengan baik dapat merubahnya menjadi asset bagi anda. Yang patut diingat, mayoritas pelanggan yang menyampaikan keluhan adalah pelanggan yang loyal yang peduli terhadap bisnis anda. Mereka yang mau mengambil waktu untuk menyampaikan keluhan adalah mereka yang mau mempergunakan waktunya untuk memberitahu anda bahwa ada sesuatu yang salah di produk, proses atau komunikasi anda. Pelanggan tersebut telah mengeluarkan usaha untuk mengontak anda dan memberitahu bagaimana produk, proses atau komunikasi anda tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini adalah kesempatan bagi anda untuk menyampaikan penghargaan bagi mereka yang telah mengontak anda, dan untuk melakukan perbaikan internal. Jika anda mampu menyelesaikan masalah dari satu keluhan pelanggan, mungkin anda juga membantu banyak pelanggan yang lain, termasuk yang tidak mengontak anda. Pelanggan yang loyal mempercayai bahwa anda mengetahui apa yang salah untuk kemudian membenarkannya. Pelanggan yang loyal memberi anda kesempatan untuk memperbaiki masalah. Jika seorang pelanggan mengeluh, biasanya ada beberapa pelanggan lain yang mengalami masalah serupa. Jika pelanggan yang mengeluh ini marah, itu tandanya mereka kecewa. Bila ada pelanggan lain yang kecewa tetapi tidak mengontak anda, berarti mereka sudah tidak percaya lagi pada anda. Sudah hampir pasti anda akan kehilangan mereka. Tetapi anda masih dapat mempertahankan pelanggan anda yang cukup loyal untuk memberikan kesempatan bagi anda untuk merespons.

Yang perlu anda lakukan selanjutnya adalah memperbaiki pelanggan anda, lalu perbaiki masalahnya. Prioritas utama adalah mengerti akibat personal dari masalah itu terhadap pelanggan anda. Mungkin kefrustrasian pelanggan anda disebabkan oleh karena dia merasa ditipu, atau hal-hal lain yang merupakan efek samping dari masalah utamanya. Dengarkan baik-baik, untuk menentukan bagaimana cara paling tepat memenuhi kebutuhannya.

Setelah anda mengetahui sumber akar permasalahan dari keluhan pelanggan anda, anda dapat melakukan perbaikan-perbaikan agar hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Inilah kesempatan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan anda secara eksponensial! Jika anda tidak dapat menghilangkan problemnya, setidaknya anda dapat menggunakan pengalaman anda untuk menyiapkan solusi yang memadai bagi pelanggan lain yang mempunyai masalah yang sama.

Berapa banyak biaya yang anda keluarkan untuk advertising, marketing, dan usaha penjualan untuk menarik pelanggan baru ? Berapa banyak anda bersedia berinvestasi di pelanggan anda yang sudah mempunyai permasalahan karena anda, tetapi masih cukup mempercayai anda untuk mengurus mereka ?

Jagalah pelanggan loyal anda yang menyediakan waktu untuk menyampaikan keluhan. Gunakan pengalaman yang dihasilkan untuk memperbaiki kesalahan, dan merencanakan respons.

Seperti kata Bill Gates “ Pelanggan anda yang paling tidak puas adalah sumber terbaik anda untuk belajar”.

9 POIN PENTING DARI MARKETING YANG EFEKTIF

Banyak iklan yang hasilnya jauh dari harapan, bahkan dapat dikatakan hanya merupakan pemborosan uang. Lihatlah disekililing anda, maka anda akan mendapatkan banyak iklan dimana-mana. Tetapi berapa banyak yang akan membuat anda tertarik dan memperhatikannya ? Tidak banyak bukan ? Mengapa ? Karena iklan-iklan tersebut hanya kelihatan bagus. Iklan-iklan tersebut TIDAK :

- Menarik perhatian target marketnya
- Memberikan informasi yang cukup agar mempermudah pengambilan keputusan
- Meminimalisir resiko dalam mengambil langkah selanjutnya dalam sebuah proses penjualan.

Agar menghindari kesalahan yang umum dan berbiaya mahal, Ann DeVere, senior partner dari NORconcepts, mengutarakan 9 poin yang perlu diperhatikan. Seperti nanti dapat anda lihat, mendesain sebuah material marketing tidaklah terlalu sulit. Kuncinya adalah bagaimana mengkomunikasikan message anda sejelas mungkin.

Poin-poin tersebut adalah :

1. RAIH PERHATIAN MEREKA

Raihlah perhatian mereka dengan membuat headline yang powerful, yang akan melibatkan emosi target market anda. Tergantung dari produk atau jasa anda, dan juga target market anda, maka headline anda harus menjanjikan satu dari dua hal : Janjikan untuk menyelesaikan problem mereka, atau janjikan untuk membawa mereka pada kesenangan/pleasure.

- Dokter gigi mengingatkan bahwa gigi yang berlubang dapat mengakibatkan gigi anda tanggal.
- Dokter gigi kosmetik akan memfokuskan iklan mereka pada bagaimana bagusnya senyum kita jika gigi kita rapi dan putih seperti permata. Bagaimana hal itu akan meningkatkan percaya diri kita…

Berpikirlah tentang target market anda, apa yang ada di benak mereka ? Apakah mereka akan lebih condong untuk bertindak agar mereka mendapatkan kesenangan ? Atau agar masalah yang mereka sedang hadapi dapat hilang ?

2. GUNCANG KEYAKINAN MEREKA TENTANG APA YANG MEREKA LAKUKAN SEKARANG !

Ok, anda telah meraih perhatian mereka. Untuk menjaga agar mereka tetap memberikan perhatian penuh pada message anda, mereka perlu untuk bertanya-tanya :

- Apakah mereka telah mendapatkan jasa dan produk terbaik untuk uang yang telah mereka keluarkan selama ini ?
- Apakah mereka telah bertindak cukup ?
- Apakah mereka telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa ?

3. BANGUNLAH KEYAKINAN MEREKA TERHADAP ANDA

Setelah anda mengguncangkan keyakinan mereka terhadap apa yang mereka lakukan sekarang, anda perlu menumbuhkan keyakinan mereka terhadap anda.

- Anda harus membuktikan bahwa anda punya solusi terhadap masalah mereka.
- Anda harus meyakinkan bahwa anda memang cakap di bidang anda, dan mempunyai kualifikasi untuk memecahkan masalah mereka.
- Perlihatkan bahwa produk anda dapat mereka andalkan untuk memberikan apa yang anda janjikan.
- Buktikan bahwa produk anda dapat memenuhi janji anda. Mulailah dengan menjelaskan :
- Bagaimana produk anda berbeda dengan kompetitor.
- Apa saja kredensial anda.
- Apakah anda punya dokumentasi tentang hasil test
- Apakah anda punya persentasi pelanggan puas yang tinggi ?
- Apakah anda punya pengakuan professional dari rekan-rekan anda di
bidang yang anda tekuni ?

4. BUAT MEREKA KAGUM KARENA PELAYANAN ANDA

Anda mungkin yang terbaik di bidang anda, atau mempunyai produk unggulan. Tetapi bila pelanggan anda tidak dapat menghubungi anda bila mereka memerlukan, apakah anda masih mempunyai value yang tinggi ?

Berikut adalah beberapa contoh yang baik untuk anda tawarkan :
- Hotline 24 jam ---- untuk menjawab pertanyaan yang umum.
- Apakah anda melayani penggilan ? (terutama bila hal itu tidak umum di industri anda )
- Apakah anda melayani pelayanan individual (one to one service) ? Jam pelayanan anda apakah nyaman bagi pelanggan ? Apakah anda memberikan jasa jemput & antar ?

Intinya, memberikan pelayanan yang lebih daripada yang umum dilakukan, akan memberikan keuntungan yang besar bagi anda pada akhirnya.

5. HADAPI DAN ATASI PENOLAKKAN MEREKA

Di dalam bisnis apapun anda, selalu akan ada penolakkan untuk membeli yang anda jual. Penolakkan yang paling umum biasanya mengenai harga. Anda harus menghadapinya dengan menjelaskan mengapa wajar bagi mereka untuk membayar harga yang anda minta. Anda harus membuat mereka nyaman, termasuk dalam masalah harga, sebelum mereka siap membeli dari anda.

6. KURANGI RESIKO PEMBELIAN DENGAN GARANSI

Kebanyakan orang mengasosiasikan jenis dan lama garansi dengan kualitas produk. Hal ini dapat menghasilkan atau menggagalkan penjualan. Semakin lama garansi anda, semakin besar kemungkinan terjadinya penjualan. Garansi juga menunjukkan bahwa anda adalah pebisnis yang jujur.

7. GUNAKAN TESTIMONIAL

Apa yang orang lain katakan tentang anda, mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada apa yang anda katakan tentang anda sendiri. Pastikan testimonial tersebut berkaitan dengan masalah yang pelanggan anda hadapi dan bagaimana mereka meraih benefit dari produk atau jasa anda. Semakin banyak testimonial yang anda dapat, semakin baik.

8. BUAT MEREKA MUDAH MENGHUBUNGI ANDA

Usahakan prospek untuk menghubungi anda, dan buatlah hal itu mudah dan aman untuk dilakukan. Salah satu cara adalah dengan menawarkan konsultasi atau demonstrasi gratis. Tawaran ini akan memancing rasa keingintahuan prospek anda, sekaligus mengurangi resiko bagi mereka.

9. BONUS WIN-WIN

Tawarkan special bonus atau diskon bagi mereka yang membeli saat itu juga! Pelanggan anda akan memperoleh keuntungan dengan mendapat value yang biasanya tidak mereka dapat, sedangkan anda mendapat keuntungan dengan menghasilkan penjualan. Anda harus fokus mengenai value yang mereka dapat untuk uang yang mereka keluarkan. Jika mereka mendapatkan value yang lebih besar dari harga yang harus dibayar, maka anda telah memperbesar kemungkinan terjadinya penjualan.

Seperti yang anda lihat, mendesain sebuah material marketing yang efektif membutuhkan persiapan yang memadai. Jika anda memperhatikan kesembilan poin di atas, maka anda akan mendapatkan respons yang lebih baik dan secara otomatis akan meningkatkan penjualan anda. Seberapa tinggi respons yang anda dapat, tergantung dari seberapa baik anda mengaplikasikan kesembilan poin di atas di dalam pesan marketing anda.

Hal lain yang penting diperhatikan, anda harus melakukan kualifikasi terhadap prospek sebelum mengeluarkan biaya marketing untuk mereka. Pernahkah anda menerima sebuah brosur yang mahal tentang produk yang tidak anda butuhkan ? Seberapa baguspun brosur atau material marketing yang anda terima, anda tetap tidak akan membeli dari perusahaan itu. Pertanyaannya : Mengapa mereka tidak tahu hal itu ? Jawabannya sederhana : Mereka tidak menyediakan waktu untuk melakukan kualifikasi terhadap prospek mereka !

Marketing yang cerdas adalah menginvestasikan uang dimana akan menghasilkan return yang terbaik.

MENGHASILKAN PERTEMUAN DGN PEMBUAT KEPUTUSAN

Bernadette Doyle, seorang konsultan bagi usaha kecil dan wiraswastawan untuk menjadi “client magnet”, mengungkapkan cara untuk mendapatkan pertemuan dengan pembuat keputusan. Dengan mengikuti cara di bawah ini, anda tidak lagi perlu melakukan cold calls, karena meeting anda memang diminta oleh pembuat keputusan yang siap untuk membeli dari anda.

Cara-cara tersebut adalah :

1. Fokus pada niche/bidang tertentu yang secara otomatis membuat anda menjadi spesialis dan memiliki otoritas.

2. Promosikan diri anda menjadi ahli di bidang anda dengan menjadi pembicara di event-event atau konferensi yang dihadiri oleh target market anda. Tulislah artikel dan publikasikan di media yang dibaca oleh target market anda.

3. Di akhir artikel atau pidato anda, tawarkan sesuatu secara gratis, misalnya report berdasarkan keahlian anda yang memberikan manfaat bagi pembacanya. Berikan ini dan mintalah sebagai gantinya detil kontak dari pembaca serta ijin untuk menjalin kontak di kemudian hari.

4. Kirimkan berita follow-up secara berkesinambungan (secara otomatis bila memungkinkan), yang memberikan isi yang berguna bagi pembacanya. Ini akan lebih memposisikan anda sebagai ahli dan memiliki otoritas di bidang tersebut. Sampaikan juga cerita sukses dari klien-klien anda yang lain.

5. Tahanlah godaan untuk meminta waktu bertemu (meeting) secepatnya. Mereka yang memang ingin bertemu dengan anda, akan menghubungi anda dan memintanya. Yang lain mungkin masih perlu waktu lebih lama untuk lebih mengenal anda. Membuat diri anda kelihatannya sangat membutuhkan pertemuan, akan menjatuhkan kredibilitas anda. Karena di dunia penjualan jasa professional, ada sebuah asumsi umum bahwa bila anda memang cakap di bidang anda, tentu jadwal pertemuan anda akan penuh dengan sendirinya. (memang dalam praktek tidak selalu benar, tetapi mayoritas orang akan beranggapan demikian).

6. Sedikitnya di salah satu dari berita yang anda kirimkan, tawarkan suatu pertemuan. Tetapi jangan lupa untuk memberikan outline dari benefit yang akan didapat dari pertemuan dengan anda tersebut. Haruslah lebih bermakna dari sekedar “konsultasi gratis”. Tanyakan pada diri anda sendiri, keuntungan apa yang akan didapat prospek dengan bertemu anda, walaupun dia tidak menjadi klien anda dalam waktu dekat ? Apakah mereka akan mendapat pengetahuan baru ? Jadi jika anda ingin “menjual pertemuan”, maka anda harus menjual benefit dari pertemuan itu.

7. Ada prospek yang akan memberikan respons segera, ada juga yang perlu waktu. Lakukan follow up secara teratur (misalnya menggunakan newsletter) yang akan memelihara kontak dan relationship dengan prospek.

8. Lakukan evaluasi. Bila anda tidak cukup menghasilkan pertemuan / meeting, anda perlu mengevaluasi apakah anda perlu mendapatkan prospek yang lebih banyak, atau anda perlu meningkatkan kemampuan anda untuk melakukan konversi dari prospek ke pertemuan ?

Jika anda tidak ingin terus duduk di meja kerja anda melakukan “cold calling”, silakan coba cara-cara di atas untuk menghasilkan pertemuan yang berkualitas. Pertemuan ini akan berbeda dengan pertemuan yang dihasilkan lewat cold call, karena anda telah diundang sebagai ahli dan sang prospek telah ingin bekerja bersama anda. Tingkat konversi menjadi penjualanpun akan semakin tinggi.

11 CARA MENJUAL PADA ORANG SKEPTIS

Prestasi terbesar dari seorang salesman adalah keberhasilannya menjual pada orang yang skeptis. Hampir semua salesman setuju bahwa sangatlah memuaskan meyakinkan seseorang yang tadinya merasa bahwa produk atau jasa yang dijual tidak diperlukan. Jauh lebih memuaskan daripada menghasilkan “penjualan yang mudah”. Berikut adalah 11 cara menjual pada orang yang skeptis, menurut Vicky Terrence Davis, William R. Patterson, dan D. Marques Patton yang juga pengarang buku THE BARON SON : VADE MECUM 7.

1. KENALI PRODUK / JASA ANDA

Kenali produk dan jasa anda luar dalam, sedetil-detilnya. Anda harus mengetahui kelemahan, kekuatan dan juga fitur-fiturnya. Penting juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi supply dan demand-nya. Semua ini penting untuk memperjelas presentasi anda, dan memberi informasi lengkap bagi orang skeptis untuk membuat keputusan pembelian. Pastilah anda akan diberi pertanyaan. Oleh karena itu, anda harus bersiap untuk mendemonstrasikan produk/jasa anda sebagai respons.

2. KENALI PROSPEK ANDA

Selain mengenal produk, anda harus juga mengenal prospek anda. Berusahalah untuk mengetahui semaksimal mungkin mengenai target demografik dan prospek potensial anda. Pastikan anda berhubungan dengan pembuat keputusan. Anda harus tahu kebiasaan pembelian mereka, motivasi-motivasi mereka dalam menentukan pilihan, dan berapa lama keputusan pembelian akan memakan waktu. Anda harus paham betul bagaimana produk anda cocok dengan strategi pembelian mereka. Jika anda tahu kebiasaan mereka dalam melakukan pembelian, anda dapat menyusun strategi penjualan jangka panjang,--yang berarti pembelian berkelanjutan. Tempatkan diri anda pada posisi yang paling memungkinkan untuk mendapatkan jawaban “YA”, yaitu dengan fokus pada hal-hal yang dianggap penting oleh prospek anda.

3. PERCAYAI KATA-KATA ANDA SENDIRI

Anda tidak akan pernah efektif menjual produk yang anda sendiri tidak percayai, apalagi kepada orang yang sudah skeptis dari awal. Kurangnya antusias anda akan tampak saat anda mencoba meyakinkan pembeli potensial anda. Saat anda memancarkan semangat dan antusiasme, anda dapat menerobos tembok keraguan yang telah dibuat oleh orang skeptis. Dengan tidak menunjukkan keyakinan saat anda mempresentasikan produk anda, sudah hampir dipastikan jawaban yang diperoleh adalah “TIDAK”. Jika anda beruntung dapat menjual produk yang tidak anda yakini, anda masih mendapat kerugian karena adanya resiko tidak maunya si prospek merefer produk anda ke orang lain dan hilangnya kepercayaan sang pelanggan.

4. JELASKAN SECARA TRANSPARAN

Seringkali kita menjual dengan menggunakan kata-kata yang kuat, tetapi memberikan sedikit informasi. Contohnya, kita sering berkata “Bila anda ingin benefit-benefit ini, belilah produk saya!” Ini dilakukan dengan harapan bahwa keingin-tahuan sang prospek tentang klaim anda yang berani, sudahlah cukup untuk memutuskan mereka membeli produk anda. Pendapat bahwa bila anda memberikan terlalu banyak informasi maka justru akan membuat prospek ragu membeli, adalah pendapat yang umum tetapi salah. Bersiaplah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin pada prospek anda untuk meyakinkan mereka membeli produk anda. Transparansi akan menghasilkan kepercayaan. Sesuatu yang tidak dimengerti oleh seseorang, selalu disambut dengan “TIDAK”. Semakin banyak informasi saat menentukan keputusan pembelian, semakin besar kemungkinan mereka akan berkata “YA”. Keuntungan lain dengan bersifat transparan, semakin banyak informasi yang anda berikan secara gratis semakin besar juga ketertarikan pada produk anda.

5. RAIH KEPERCAYAAN DENGAN BERASOSIASI

Dengan mendapatkan endorsement atau testimonial, terutama dari pihak yang direspek oleh prospek anda, akan menghasilkan kepercayaan. Banyak skeptis yang membeli karena rekomendasi dari orang yang mereka respek. Berusahalah berasosiasi dengan pihak tersebut melalui kerjasama strategis, karena rekomendasi dari mereka berarti berkurangnya penolakkan dan meningkatnya penjualan.

6. TAWARKAN FREE TRIAL, DISKON, INSENTIF ATAU GARANSI

Struktur dari penawaran anda memberikan peran penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong prospek untuk membeli. Banyak variasi yang dapat digunakan, tetapi garansi dan insentif adalah cara yang hebat untuk mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli. Garansi dan free-trial memberi kesempatan pada skeptis untuk mencoba produk anda sebelum menentukan apakah tawaran anda cocok untuk kebutuhan mereka. Insentif dan diskon juga taktik yang baik untuk membuat prospek merasa mendapatkan keuntungan. Seseorang selalu senang mendapatkan sesuatu secara gratis atau membeli bila tidak ada resikonya. Dengan menggaransi produk anda, anda akan mengurangi keraguan dan mendorong prospek untuk membeli. Anda juga menunjukkan bahwa anda yakin pada produk yang anda jual.

7. BANDINGKAN & LAKUKAN DIFFERENSIASI DENGAN KOMPETITOR

Pahami sifat dari bisnis anda. Apakah bisnis anda adalah bisnis komoditi dimana yang dapat memberikan harga terendah akan menang ? Apakah kekuatan dari brand anda menjadi factor yang menentukan ? Apakah ada sesuatu yang unik dari penawaran anda ? Anda harus mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitor anda. Setelah anda memahami kompetitor, dan juga kebutuhan dari prospek anda, maka anda dapat menentukan “marketing angle” yang efektif. Anda dapat menggunakan phrase.

“…………..dgn harga terendah”, jika anda ingin menekankan pada value
“………….. yang resmi”, jika anda ingin menekankan pada keotentikan
“………….terbaik “, jika anda memfokuskan pada superioritas produk
“………… satu-satunya”, jika anda mementingkan eksklusifitas.

8. JUAL RELATIONSHIP BUKAN PRODUK

Salesman terbaik bukan hanya menghasilkan penjualan tetapi juga menumbuhkan relationship dengan pelanggan. Relationship lebih bermanfaat, baik bagi anda maupun prospek anda, daripada satu kali transaksi saja (one-time transaction). Bagi anda, relationship memberi ruang bagi anda untuk mendapatkan transaksi berulang, dan juga kesempatan untuk menjual produk/jasa anda yang lain; referral yang bertambah karena anda akan mendapat akses pada jaringan dari prospek anda. Bagi skeptis/prospek, relationship akan membangun kepercayaan. Mereka akan yakin bahwa mereka tidak akan anda abaikan setelah transaksi selesai. Pada akhirnya, mereka akan membeli relationship dengan anda dan perusahaan anda, bukan dengan produk/jasa anda. Lakukan penjualan dengan paradigma seperti itu.

9. FOKUS PADA BENEFIT DAN NILAI

Yang paling penting bagi skeptis adalah keuntungan yang akan mereka dapat. Oleh karena itu, fokuslah pada bagaimana produk/jasa anda akan menyelesaikan masalah mereka, memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Bila prospek anda sangat mementingkan keuntungan financial, maka presentasi anda harus berfokus pada bagaimana produk atau jasa anda dapat menghasilkan revenue atau menghemat pengeluaran mereka. Jika produk anda memuaskan suatu keinginan/desire, maka fokuslah bagaimana produk/jasa anda dapat mengisi kebutuhan emosional itu. “Emotional Selling” berbeda dengan “Bottom-Line Selling”, karena berfokus pada perasaan bukan pada ukuran financial. Ingatlah untuk selalu berfokus pada benefit yang dibutuhkan oleh calon pembeli anda. Bila tidak, skeptis akan kehilangan minat, dan anda akan kehilangan penjualan.

10. ISOLASIKAN PENOLAKKAN PROSPEK

Dalam kehidupan dan juga bisnis, dua dari tantangan-tantangan terbesar adalah bagaimana membuat keputusan yang cerdas, serta kemudian merealisasikannya. Satu dari tujuan dasar anda sebagai salesman adalah membantu prospek membuat keputusan tersebut. Untuk itu, tanyakan dua macam pertanyaan : yang satu untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai prospek anda beserta kebutuhan-kebutuhannya, sedang yang lain untuk mendorong prospek anda untuk membeli. Sederetan pertanyaan yang dilakukan secara tepat akan mengisolasi penolakkan dari calon pembeli anda. Anda juga harus melakukan brainstorming mengenai berbagai kemungkinan alasan untuk tidak membeli dari anda, dan kemudian memikirkan respons yang tepat. Pertanyaan yang lain harus didesain sedemikian rupa sehingga hanya mengarah pada satu jawaban, dan jawaban tersebut harus mendorong prospek untuk setuju dengan anda.

11. JANGAN KELIHATAN TERLALU BUTUH

Keadaan emosional anda akan terlihat oleh skeptis /prospek anda. Jangan pernah terlihat bahwa anda butuh menjual. Semua orang akan menghindari salesman yang menjual terlalu menggebu-gebu. Sering kita terkondisikan untuk memberi atau membeli dari orang yang tidak butuh uang kita. Prinsip inilah yang lebih mendorong kita untuk memberikan uang Rp 500,- kepada orang kaya untuk menelpon saat dia tidak punya uang kecil, daripada kepada gelandangan yang meminta hal serupa. Oleh karena itu, penting bagi anda untuk beroperasi dengan paradigma “berkecukupan”. Pahami bahwa selalu ada kesempatan penjualan yang lebih besar, sehingga anda tidak harus terlalu menuntut/menggebu-gebu pada penjualan kali ini. Keyakinan anda akan tampak oleh prospek anda, dan itu akan lebih mendorong mereka untuk membeli dari anda.


Setelah dipahami, kesebelas cara ini akan menyatu menjadi sebuah strategi penjualan yang efektif. Anda akan mulai merasa bahwa ini bukanlah cara yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi adalah suatu strategi penjualan yang komprehensif. Cara-cara ini didesain untuk saling melengkapi satu sama lain, dan memberikan anda panduan untuk menjual pada mereka yang skeptis pada produk atau jasa anda.

Ciamis Hibahkan 4.078 PNS untuk Kabupaten Pangandaran

CIAMIS,TRIBUN – Menyusul rencana pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk akan menyerahkan sejumlah asset yang kini diinventaris ulang berikut akan menyerahkan 4.078 PNS ke Kabupaten Pangandaran bila terbentuk nanti.

Hal ini disampaikan Wabup Ciamis Drs H Iing Syam Arifin pada rapat paripurna pembahasan persetujuan penyerahan asset sebagai salah satu syarat pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran di DPRD Ciamis, Selasa (22/6).

Menurut Wabup Iing Syam Arifin, dengan terbentuknya daerah otonomi baru tentu membutuhkan tenaga birokrasi untuk pelayanan dan penyelenggaran pemerintah. Terbentuknya Kabupaten Pangandaran membutuhkan 4.737 PNS. Meliputi PNS dari golongan I/a sampai PNS golongan IV/c. Di antaranya, 2 orang PNS golongan IV/c, 18 orang PNS golongan IV/b, 33 orang PNS golongan IV/a serta 42 PNS golongan III/d.

Dari 19.370 PNS yang bertugas di Kabupaten Ciamis saat ini, lanjut Iing ,hanya 4.078 orang PNS yang akan diserahkan ke Kabupaten Pangandaran bila terbentuk nanti.
Ke-4.078 PNS tersebut kini adalah PNS yang sudah bertugas di 10 kecamatan yang menjadi rencana wilayah Kabupaten Pangandaran, yakni meliputi Kecamatan Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur dan Kecamatan Langkaplancar. (*)

Sumber Tribun Jabar:

RABU, 23 JUNI 2010 | 20:28 WIB

Minggu, 04 Juli 2010

Mineral Stone

Aquamarine Stone


Smithsonite cluster


Dioptase1


Dioptase2


Ettringite
Ettringite adalah aluminium sulfat langka yang terhidrasi kimiawi memiliki kadar air sangat tinggi.Kristal ini biasanya lebih kecil, dan kurang dari 1cm panjangnya. Terdaat di Tambang N'Chwaning di The Kalahari Mineral Fields, Northern Cape, Africa. Elimination SelatanEpimorph Sphalerite and Siderite after Calcite

Spesimen Epimorph sangat berkilau dan benar-benar memiliki faktor "wow". Gips berongga dan menunjukkan bentuk kalsit . Spesimen mineral ini dari daerah Aggeneys Northern Cape.
AMETHYST CLUSTERS


Cluster yang sangat cantik dengan aksen gelap pada batu kecubung. Ini adalah ukuran bagus dan cocok nyaman di telapak tanganku. Lilac, dengan aksen ungu anggur, ia memiliki keharuman yang baik dan berkilau seperti menangkap cahaya.


Green Tourmaline Cluster

Ini cluster turmalin sangat gelap yang hanya sinar matahari menunjukkan warna hijau. cluster ini terdiri dari banyak kristal di ujungnya. Sebagai batu metafisik Green Tourmaline adalah adalah batu kelimpahan dan merangsang kreativitas. turmalin Hijau adalah energi dan meremajakan. Ini juga merupakan batu inspirasi dan kemakmuran membuat sebuah cluster ideal untuk menjaga di ruang kerja Anda.


Rubellite (Red Tourmaline) and Smoky QuartzBarite Mineral

Spesimen ini adalah kualitas permata jarang terlihat kristal yang terdiri dari kelompok barit sangat tajam, tebal, berkilau, baik kualitas, "tombak"-berbentuk pisau dengan warna biru pucat halus dan hantu internal sedikit. bagian ini terkait dengan Dolomit kecil di pangkalan. Secara keseluruhan, spesimen dalam kondisi yang fantastis, dan kristal satu di akhir hampir 100% air-jelas. Karya ini hampir pasti ditambang di akhir 1800-an, ketika banyak spesimen terbaik ditemukan. Inggris Barites tentu salah satu yang paling klasik dari semua mineral Eropa.

Strontianite

Yang luar biasa AIR CLEAR-kristal kubik dengan bentuk wajah mereka yang tajam, dan Kemilau internal indah warna-dikategorikan membuat ini salah satu Fluorites paling mengesankan dan menarik dari Illinois bahwa saya telah ditangani. lukisan ini backlit di foto untuk menunjukkan rentang besar warna dalam kristal yang berkisar dari warna emas di tengah, menjadi warna merah muda, maka zona ungu sedikit yang nilai ke laut yang paling cantik warna biru yang memudar ke hampir berwarna di tepi luar dari kristal.


Tarbuttite

Tambang Kabwe, (juga disebut Broke Hill Mine), dibuka dekat awal abad ke-20, dan dioperasikan selama lebih dari 80 tahun, memproduksi lebih dari 20 juta ton bijih. Tarbuttite hanya ditemukan di beberapa lokasi dunia, dan Kabwe adalah wilayah tipe spesies. dan juga di Broken Hill, Australia, yang juga salah satu dari beberapa wilayah dunia di mana Tarbuttite ditemukan. Zinc ini cukup sederhana Hidroksi Fosfat tidak biasanya ditemukan dalam contoh kualitas yang baik, terutama dalam ukuran ini. Karya ini diselimuti dengan cakupan penuh yang luar biasa, sangat tajam, GEM / gemmy, pisau triklinik abu-abu / tidak berwarna, tabel dengan mutiara kilau yang berbeda. Kristal-kristal ini duduk di gossan matriks dengan minor jarum putih yang terkait baik Hydrozincite atau Hydrocerussite.

Vivianite

Kristal Vivianite ini sedikit "melengkung", tajam, prisma, GEM / gemmy, dalam kristal hijau zamrud Vivianite pada matriks pirit berwarna-warni. Kualitas adalah top-notch untuk wilayah ini, dan sepotong adalah sebagai murni sebagai salah satu bisa minta dalam sepotong ukuran ini.


Inesite

Ini adalah salah satu dari dua yang terbaik, Inesites merah paling intens, Ada ratusan spesimen dari semua barang di pasar sejak mereka pertama kali muncul pada 1990-an, dan mereka biasanya memiliki warna merah muda pucat. Spesimen ini menunjukkan warna merah yang luar biasa kuat ketika backlit, dan benar-benar memiliki nada sedikit oranye sebagai lawan merah muda. Ini, sangat well-formed, complit, memancarkan kristal Inesite agregat berbilah sebagian dilapisi oleh gemmy, kristal tak berwarna dari Apophyllite tabel dan kristal mikro Hubeite coklat gelap. 

My Blog List

Site Info

Abc
DESA KERTAHAYU Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template