Senin, 16 Januari 2012

Mapag Taun Hijrah

Mapag Taun Hijrah...

Ku : Dikutip tina blog Mang Maya

Saban taun nanggalan 1 hijriah geus mindeng kapanggih, tanggal hiji deui...tanggal hiji deui.... sanajan cek tadi waktu mah teu bisa dibalikan deui...tanggal hiji hijriah ayeuna, beda jeung tanggal hiji hijriah taun kamari. Tong boro kitu detik jeung menit anu ayeuna keur kalampahan ku urang pasti moal kalampahan jeung moal bisa disaruakeun kana detik menit anu kaliwat poe kamari komo taun kamari.

Kukituna munasabah lamun urang seug reureuh sakeudeung ngaragap jeung ngarampa diri kana lalakon jeung lalampahan anu geus kaliwat (nginjeum basa urang arab mah cenah : "muhasabah"), nyaliksik tur nalek diri geus tepi kamana jeung kumaha tepi poe ieu teh...katut "rek kumaha" nantukeun lampah poe isuk?. Patalekan anu bisa ditujukeun ka diri minangka pribadi sajati anu mandiri, boh patalekan anu bisa ditujukeun kana beungkeutan diri-diri anu boga pamaksudan jeung pangharepan sarua.

Saha aing, timana aing, rek kamana aing, keur naon aing, rek kumaha aing ???


Hijrah, conto ti nabi anu kacida pinuh ku ajen jeung wiwaha. kecap "pindah" anu mibanda harti kacida legana tur dina harti anu alus (hade). Kade di urang sunda aya paribasa anu goreng hartina nyaeta : "pindah cai, pindah pileumpangan"...(ieu paribasa biasana keur nuduhkeun kalakuan goreng)... tah hijrah anu dimaksud ku nabi mah jauh tina harti “pindah cai, pindah pileumpangan”… hijrah anu bener di contokeun ku nabi lain hijrah anu pindah bari mohokeun sajatina diri...lain pindah anu ninggalekun sajatina diri.... tapi pindahna nabi pindahna jelma nu apal kana dirina… pindahna nabi pindana jelma anu angger dina tatapakan dirina….

Lain pindah cai pindah pileumpangan, sabab anu kieu pindahna jelma anu geus mopohokeun ka dirina anu sajati, pindahna jelma anu poekeun. Nginjeum istilah kang Gibson : “Tidak menjadi diri sendiri, bahkan tidak sadar kalo dirinya menjadi orang lain”

0 komentar:

Posting Komentar

Untuk perbaikan blog dimohon untuk meninggalkan pesan dibawah ini

 

My Blog List

Site Info

Abc
DESA KERTAHAYU Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template